ביטוח תרופות שאינן בסל

לעיתים התרופה הנדרשת לטיפול בבעיה הרפואית, אינה כלולה בסל התרופות הממלכתי ועלותה עלולה להגיע לסכומים גבוהים מאד. על מנת שלא להגיע למצב שבו לא תוכל לעמוד בהוצאה, כדאי שיהיה לך ביטוח לתרופות שאינן בסל ובדיקות גנטיות.

הביטוח יעניק לך גב כלכלי ויאפשר לך לבחור את התרופה המתאימה לך ביותר מבין התרופות המאושרות בארץ ובעולם.

כיסוי התרופות ניתן עבור:

– תרופות שאינן בסל הבריאות – מאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בישראל, באיחוד האירופאי ובעוד 6 מדינות נוספות.
– תרופות הכלולות בסל הבריאות אך התווייתן אינה תואמת את הצורך הרפואי לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בישראל, באיחוד האירופאי ובעוד 6 מדינות נוספות.
– תרופות המוגדרות כ Off Label לכל מחלה – לא אושרו לשימוש הנדרש, אך הוכרו כיעילות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח כמפורט בפוליסה.
– תרופות יתום – תרופות למחלות נדירות.

בנוסף, תרופות בהתאמה אישית במקרים הבאים:
– תרופה שנמצאה יעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על סמך בדיקה גנטית.
– תרופה שאושרה על פי הליך 29 ג׳ ללא תנאים מגבילים.
– תרופה שהומלצה על ידי רופא בכיר (בשילוב 2 מאמרים) במקרה של סכנת חיים.

סכום ביטוח מירבי:

 סך של 2,000,000 ש״ח המתחדש בכל תקופת הביטוח.
– בנוסף עבור תרופה מיוחדת סך של 50,000 ש״ח לחודש ועד 500,000 למחלה (ולא לתקופת הביטוח)

התכנית אינה כוללת השתתפות עצמית ותרופות שעלותן מעל 300 ש״ח (בהתאמה אישית 800 ש״ח), יכוסו במלואן.

כיסויים נוספים במסגרת התכנית:
– החזר עבור השתתפות עצמית ששולמה בשב״ן, עבור תרופה שלא בסל הבריאות המכוסה בתכנית שב״ן.
– כיסוי לשירות או טיפול רפואי הכרוך במתן תרופה עד ל 300 ש״ח ליום ועד 60 יום לכל מקרה ביטוח.
– כיסוי עבור בדיקות גנטיות לאיפיון והתאמת טיפול בכל מחלה (לא רק סרטן) הכולל: החזר הוצאות הבדיקות הגנטיות, התייעצות עם גניטיקאי, התייעצות עפ פרמקולוג. עד 80% מההוצאה ולא יותר מסך של 20,000 ש״ח.

תנאי הצטרפות:

גיל הצטרפות: 0-85
דמי הביטוח: לילד – פרמיה קבועה עד גיל 20
למבוגר – הפרמיה נקבעת על פי גיל המבוטח לפי מועד תחילת הביטוח ומשתנה לפי קבוצת גיל עד 66 (ממועד זה הפרמיה קבועה)
תקופת אכשרה: 90 יום.

״האושר מורכב מהימנעות מכאב״

אלפונס קאר

תן לנו לעזור לך לקבוע את העתיד הפרטי שלך