ביטוח שברים ופיצוי שבועי

חבילת ביטוח תאונות אישיות מכסה:

– פיצוי למוות מתאונה.
– פיצוי לנכות מתאונה.
– פיצוי לשברים וכוויות.
– לסיעוד מתאונה ינתן פיצוי חד פעמי.
– כיסוי אשפוז מתאונה.
– כיסוי הוצאות ניתוח פלסטי.
– כיסוי הוצאות ניתוח פגיעה אורתופדית.
– כיסוי למבוטחים עד גיל 18: מקרה שנגרם מפעילות ספורט שאינה ספורט אתגרי.
– ניתן לרכוש ביטוח תאונות אישיות לילדים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות משפחתית.
– ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.
– לביטוח תאונות אישיות קיימים מסלולים נוספים בגובהי פיצוי שונים.
– סכומי הביטוח נקבעים בהתאם לגובה הפיצוי הרצוי והמותאם למבוטח.

פיצוי שבועי למקרה של תאונה:

– פוליסה זו הינה פוליסת פיצוי מתמשך בהתאם לחופש מחלה שנקבע ע״י רופא מומחה.
– תקופת המתנה 14 יום.
– תקופת הפיצוי המקסימלי 36 חדשים.
– סכום הפיצוי עד 4,000 ש״ח לחודש.
– פיצוי ליום אשפוז עקב תאונה מהיום הראשון 500 ש״ח.
– פוליסה זו ללא תוספות מקצועיות.

״האושר מורכב מהימנעות מכאב״

אלפונס קאר

תן לנו לעזור לך לקבוע את העתיד הפרטי שלך