ביטוח סיעודי

העליה המתמדת בתוחלת החיים בשילוב עם התקדמות מדע הרפואה, מאריכים את תוחלת החיים ומגדילים את הסיכון להפוך לחולה סיעודי ולהישאר במצב זה תקופות זמן ארוכות. קופת החולים משלמת פיצוי של כ 4500 שח לחודש למשך 5 שנים בלבד.

בכל שנה מצטרפים למעגל הגיל השלישי למעלה מ 30,000 איש, האחריות וההוצאה הכספית העיקרית למימון ההוצאות הגבוהות הנובעות ממצב סיעודי חלה על החולה הסיעודי ובני משפחתו. במקרים רבים נאלץ החולה הסיעודי לכלות את חסכונותיו או להוות מעמסה כלכלית על בני משפחתו. מעבר להתמודדות הלא פשוטה עם המצב, המשפחה נאלצת לממן חלק גדול מההוצאה הכספית הכרוכה בטיפול בחולה סיעודי.

ביטוח סיעודי אישי מקנה פיצוי חודשי לאחר תקופות המתנה שונות לפי בחירת המבוטח המבטיח את המשך שגרת החיים של המשפחה ומסייע לחולה הסיעודי לקבל טיפול הולם. הפיצוי הינו כספי. 

עיקרי התכנית:

1. המבוטח יקבל פיצוי חודשי בהתאם לסכום שרכש בזמן הצטרפותו לביטוח, למקרה בו המבוטח נזקק לעזרתו של אדם אחר בביצוע של לפחות 3 מתוך 6 הפעולות היומיומיות, או במקרה של תשישות נפש. הפעולות היומיומיות הן: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים וללכת.

2. תקופת הפיצוי שיקבל המבוטח במקרה סיעוד – 3 שנים, 5 שנים או לכל החיים.

3. סכום הפיצוי החודשי – לבחירת המבוטח: החל מה 2,000 ש״ח ועד 20,000 ש״ח לחודש, ללא קיזוז מגורמים משלמים אחרים.

4. מבנה דמי הביטוח – פרמיה קבועה שאינה משתנה לאורך כל תקופת הביטוח.

5. תקופת המתנה קצרה – 45 ימי המתנה / 36 חודשי המתנה / 60 חודשי המתנה בהתאם לבחירת המבוטח.

6. שחרור מתשלום פרמיות – בתקופת תשלום הפיצוי החודשי המבוטח יקבל פיצוי ויפסיק לשלם את הביטוח.

7. זכאות לקבלת כיסוי חלקי במקרה של ביטול הפוליסה (ערכי סילוק) – לאחר מספר שנות תשלום הביטוח יצטברו זכויות פיצוי באופן יחסי.

כיסויים נוספים:

הוצאות שיקום הכוללות טיפולים רפואיים כגון ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, וטיפול נפשי – החזר של עד 80% מההוצאות בפועל בגין שיקום, לתקופה של 12 חודשים ועד 5,000 ש״ח בכל חודש.

תנאים כללים:

גיל כניסה 3-69 שנים.
ניתן לרכוש ביטוח סיעודי לילדים במחיר נמוך והמחיר נשאר קבוע כשבפועל יצטברו זכויות פיצוי שבמקרה הפסקת התשלומים הילד עדיין יהיה מבוטח לפי סכום יחסי שרכשו עבורו.
סכום הפיצוי החודשי המירבי לרכישה – 20,000 ש״ח.

יתרונות ללקוח:

כיסוי מיידי החל ממועד תחילת הביטוח ללא תקופת אכשרה – מבוטחים כבר מהתשלום הראשון.
פיצוי חודשי ללא צורך בקבלה או הוכחת הוצאות בפועל, בהתאם למסמכים רפואיים.
הפיצוי יינתן בנוסף וללא תלות בתשלומים שיתקבלו מגורמים אחרים (כגון: ביטוח לאומי, קופות החולים או פוליסות נוספות).

״אין אני משבח אלא זקנה המושתתת על יסודות שהונחו בגיל הנעורים״

מרקוס טוליוס קיקרו

תן לנו לעזור לך לקבוע את העתיד הפרטי שלך