ביטוח ניתוחים פרטי ומלא

יש החלטות בחיים שלא משאירים ליד המקרה, כשמדובר בבריאות שלך, מגיע לך את הטוב ביותר ובמקרה בו זקוקים לניתוח, השליטה על כל הפרטים מבחירת הרופא ועד למועד ביצוע הניתוח, בידיים שלך!

התכנית כוללת כיסוי של כלל ההוצאות הקשורות בניתוח באמצעות רופא ו/ או מוסד רפואי שבהסכם וכן לטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.

התכנית כוללת:

– מימון מלא לכל ניתוח רפואי  או מחליף ניתוח רפואי אצל נותן שירות שבהסכם.
– מימון מלא להוצאות רפואיות נדרשות לשם ביצוע הניתוח ולאשפוז נלווה, לרבות שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאישפוז, בדיקות שבוצעו כחלק בלתי נפרד מההליך והוצאות אשפוז עד ל 30 יום מקסימום.
– 3 התייעצויות עם רופאים  מומחים  בשנה (עד 80% החזר למבוטח).
– 2 התיעצויות לפני ניתוח בהחזר מלא.

סכום ביטוח מירבי:

– ניתוח אשר בוצע באמצעות נותני שירות שבהסדר עם החברה, יכוסה באופן מלא וישיר.
– טיפול מחליף ניתוח אשר בוצע באמצעות נותני שירות שבהסדר עם החברה, יכוסה באופן מלא וישיר.

יתרונות בולטים:

– כיסוי ומימון מלא לכל ניתוח שיבוצע באופן פרטי  ללא השתתפות עצמית.
– לידיעתך בכל ביטוח משלים של קופות החולים ישנה חובת תשלום השתתפות עצמית לכל ניתוח פרטי .
– הגדרת ניתוח רחבה – כולל מניעתי.
– רשימה מורחבת של רופאים שבהסכם. – לכל חברת ביטוח ישנה רשימת רופאים באתר החברה.

תנאי הצטרפות:

גיל: 0-85
דמי הביטוח: לילד – פרמיה קבועה/ המחיר אינו משתנה  עד גיל 20.
למבוגר – הפרמיה נקבעת על פי גיל המבוטח ועל פי מועד תחילת הביטוח ומשתנה לפי קבוצת גיל עד 66 – ממועד זה הפרמיה קבועה.
תקופת אכשרה: 90 יום

״עיקר החיים - לא לתת לחוקים מתים להרוג רגש בריא״

אלברט איינשטיין

תן לנו לעזור לך לקבוע את העתיד הפרטי שלך