ביטוח מחלות קשות

אחד המאבקים הגדולים ביותר של מחלה קשה הוא המאבק לשמירה על שגרת החיים של המשפחה. מעבר להתמודדות עם המחלה וההוצאות הגדולות, החולה ומשפחתו מוצאים עצמם בפגיעה מיידית של רמת ההכנסה השוטפת. בכדי לענות על צורך זה ולהקל ככל הניתן על החולה ומשפחתו, ביטוח מקיף למחלות קשות מעניק פיצוי כספי מורחב המאפשר להתפנות למצב הרפואי ולהתרכז בהחלמה ובטיפול הרפואי הטוב ביותר.

עיקרי התכנית:

1. פיצוי כספי מלא עבור מקרה ראשון ועוד 50% למקרה שני או פיצוי מלא ל 3 מקרי ביטוח שונים תלוי במחיר ובחברת הביטוח מתוך רשימה של 32 מחלות קשות ואירועים רפואיים חמורים.
2. כיסוי למקרה שני של מחלת הסרטן.
3. פיצוי מלא בכל אחד מהמקרים (ללא הפחתה עקב תשלום סכום ביטוח או מקרה ביטוח קודם)
4. כיסוי מורחב לקבלת פיצוי על מספר מקרי ביטוח שונים.
5. תקופת ביטוח ארוכה: עד גיל 75
6. תקופת שרידות קצרה: 14 יום בלבד (על המבוטח לחיות לאחר מקרה הביטוח מעל 14 יום).
7. עיקרי התכנית בכל חברות הביטוח רשימה ארוכה ומרוכזת של מחלות קשות.

תנאי הצטרפות:

גיל הצטרפות: 0-65
סכום ביטוח מירבי לרכישה: 700,000 ש״ח למבוטח (בפוליסת מחלות קשות) מגיל 70 ישולם רק 50% מסכום הביטוח.
תום תקופת הביטוח: בגיל 75 ביטוח זה יבוטל.
תקופת אכשרה: למקרה ראשון: 90 יום, למקרה שני או שלישי – 365 יום מקרות המקרה הקודם, למקרה שני של מחלת הסרטן – 5 שנים ממועד ההחלמה.

* תקופת אכשרה = הזמן שצריך לעבור עד כניסת הביטוח לתוקף (3 חודשים בביטוח רפואי).

״פסימיסט רואה בהזדמנות קושי, אופטימיסט רואה בקושי הזדמנות״

וינסטון צ׳רצ׳יל

תן לנו לעזור לך לקבוע את העתיד הפרטי שלך