ביטוח חיים ומשכנתא

לצורך הגנה כלכלית על בני משפחתך, והקלת הנטל במקרה מוות ממחלה, מתאונה ומכל סיבה, חשוב לרכוש ביטוח חיים למשכנתא בכיסוי אשר יתן מענה אמיתי ומלא לטובת יקיריך.

ביטוח חיים למקרה מוות מכל סיבה או מוות מתאונה

– סכום הפיצוי יקבע בהתאם לשכר ולצורך הקיים
– סכום הביטוח משתנה בהתאם לצרכי המשפחה
– הפרמיה משתנה בהתאם לגיל המבוטח ולעיסוקו
* התשלום החודשי עבור ביטוח מוות מתאונה זול משמעותית מהתשלום החודשי עבור ביטוח מוות מכל סיבה

ביטוח חיים למשכנתא

– פוליסה זו מכסה מוות מכל סיבה
– סכום הביטוח יקבע בהתאם לגובה המשכנתא
– סכום הביטוח יקטן בהתאם להחזר המשכנתא
– הפוליסה משועבדת לבנק ואינה מחליפה ביטוח חיים למשפחה
– התשלום החודשי זול משמעותית מביטוח חיים רגיל

״עיקר החיים - לא לתת לחוקים מתים להרוג רגש בריא״

אלברט איינשטיין

תן לנו לעזור לך לקבוע את העתיד הפרטי שלך