ביטוח אבחון מהיר

כשמדובר בבריאות שלך כל דקה חשובה.

לעיתים זמן ההמתנה לתורים במרפאה הציבורית יכול להימשך ימים ואף חודשים, ללא תלות במצב הרפואי.
כתב שירות אבחון מהיר וליווי רפואי מאפשר לזרז הליכים ולפנות בכל רגע נתון לייעוץ, אבחון והכוונה רפואית לרבות שירותי תמיכה ואשפוז.

השירותים:

– שירות אבחון מהיר אצל ספקים שבהסכם.
– שירותי תמיכה וסיוע בעת אשפוז בבית חולים ולאחר שחרור מאשפוז.

יתרונות עיקריים:

– הליך אבחון מהיר באמצעות ספקים שבהסכם.
– ביקור רופא מומחה בעת אשפוז ושירותים רפואיים נלווים.
– אפשרות להצטרף ללא הצהרת בריאות וחיתום.

גיל ביטוח ותקופת אכשרה:

לילד: פרמיה קבועה עד גיל 20 ולאחר מכן פרמיה קבועה כמבוגר בגיל זה.
למבוגר: פרמיה קבועה לפי גיל הצטרפות לביטוח.

שירותי אבחון מהיר – תקופת אכשרה 90 יום.

– אבחון בסיסי – 3 ימי עבודה ממועד פנייה ורק 180 ש״ח השתתפות עצמית.
– שיחה טלפונית עם רופא ממיין – יום עבודה אחד מקבלת מסמכים רפואיים ו 100 ש״ח השתתפות עצמית (אלא אם היה אבחון בסיסי קודם)
– אבחון מקיף – 3 ימי עבודה לבדיקות: MRI, CT, PET, ממוגרפיה, מיפויים, ביופסות שד. יתר הבדיקות יבוצעו תוך 7 ימי עבודה במידה וניתן אכן לבצען אצל ספק השירות – 500 ש״ח השתתפות עצמית עבור כל התהליך כולו.

שירותי תמיכה וסיוע בעת ולאחר אשפוז – תקופת אכשרה – 30 יום.

– בדיקת מעבדה עד הבית להכנה לאשפוז – 85 ש״ח השתתפות עצמית.
– ביקור רופא ממוחה שבהסכם בעת האשפוז – 150 ש״ח לביקור (עד 4 אשפוזים בשנת ביטוח ולא יותר מ 3 ביקורים בכל אשפוז)
– שירותים לאחר אשפוז – שינוע עזרים רפואיים – עד 14 יום לאחר השחרור – 50 ש״ח למשלוח – עד פעמיים בגין אותו אשפוז.
– שירותי פינוי באמצעות אמבולנס – 150 ש״ח לפינוי.
– תמיכה רפואית ע״י רופא או אחות – עד 14 יום ממועד השחרור – 70 ש״ח ליום.
– שירותי עזר לבית – 50 ש״ח השתתפות עצמית
– שירותי ייעוץ טלפוני עם פסיכולוג רפואי – אין השתתפות עצמית.

״ההוצאה היקרה ביותר היא איבוד זמן״

תיאו פרסטוס

תן לנו לעזור לך לקבוע את העתיד הפרטי שלך