ביטוח אבדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה לעצמאי ולשכיר

ביטוח אובדן כושר עבודה בא להגן עלינו מפני מצב שבו כתוצאה ממחלה או מתאונה איננו יכולים לעבוד ולפרנס.

בעת רכישת הפיצוי לאבדן כושר עבודה לשכיר או לעצמאי,יש צורך להתאים את הכיסוי למקצוע ולשכר.

ניתן לרכוש תקופות המתנה שונות בין 30 ימי המתנה, 90 ימי המתנה ועד ל 180 ימים.

ניתן לרכוש כיסוי המותאם לכל מקצוע.

לעניין הפיצוי שנקבל, יש לדעת כי ניתן לבטח עד 75% מההכנסה ברוטו. מכיוון שלעצמאים אין בהכרח הכנסה חודשית קבועה, בודקים את ממוצע הכנסותיהם בשנים עשר החודשים שקדמו לאירוע הביטוח. גם אתם, בבואכם לקבוע את סכום הפיצוי שאתם רוכשים, כדאי שתעריכו מה ממוצע הכנסותיכם ותבטחו 75% מהכנסה זו.

זכרו כי לעצמאים אין ימי מחלה במימון מעסיק. עליכם לדאוג לעצמכם לכיסוי ביטוחי הולם.

״כשאתם יודעים יותר טוב, אתם עושים יותר טוב״

מאיה אנג׳לו

תן לנו לעזור לך לקבוע את העתיד הפרטי שלך